תצפית #397584, מורית קלוטה, 9 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מורית קלוטה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 בדצמבר 2020
יהונתן רונס
גלי אבנים
תל ירמות
גבעות בית שמש
197332\624162
עשרות פרטים בין גלי האבנים של התל, לא ידועות אוכלוסיות נוספות באיזור.


צילומים

img of