תצפית #397585, חלוק זוהרי, 10 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלוק זוהרי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 בדצמבר 2020
שמואל מזר
דרגש סלע
מתלול מבוא חמה
סוסיתא
261153\735552


צילומים

img of
img of