תצפית #397586, חלוק זוהרי, 24 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חלוק זוהרי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 בדצמבר 2018
שמואל מזר
שלוחה סלעית
מתלול ירמוך, מזרחית לכביש למבוא חמה
נחל מיצר
261487\732944צילומים

img of
img of