תצפית #397587, אירוס הסרגל, 12 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הסרגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בדצמבר 2020
דותן רותם
שטח פתוח בשולי חורש
דרך נוף כרמל
הר הכרמל
208111\735182


צילומים

img of