תצפית #397588, אירוס הסרגל, 12 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הסרגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בדצמבר 2020
אורי אלמוג גבאי
חורש נטוע של אורן
207393\719523


צילומים

img of