תצפית #397589, גרגרנית משובלת, 13 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גרגרנית משובלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 בדצמבר 2020
רון פרומקין
תת-יער אורנים
גבעת שאול, ירושלים
217599\632375צילומים

img of