תצפית #397590, הדס מצוי, 14 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

הדס מצוי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 בדצמבר 2020
רון פרומקין
בין סלעים
אזור צפת
248152\762060צילומים

img of