תצפית #397591, עוקץ-עקרב ביצני, 2 בספטמבר 2007

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עוקץ-עקרב ביצני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בספטמבר 2007
רון פרומקין
אחו לח
מאגרי מנשה, חולות קיסריה
193955\710514
צילומים

img of
img of