תצפית #397592, עוקץ-עקרב ביצני, 22 ביוני 2008

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עוקץ-עקרב ביצני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 ביוני 2008
רון פרומקין
אחו לח
מאגרי מנשה, חולות קיסריה
194137\710535צילומים

img of