תצפית #397594, סתוונית רמון, 18 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית רמון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בדצמבר 2020
צחי פז
ערוץ נחל
נחל אליאב
הר הנגב
163304\489833
צילומים

img of