תצפית #397596, סתוונית התשבץ, 10 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית התשבץ
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 בדצמבר 2020
צחי פז
סלעי
שמורת טבע אורטל
אורטל
272171\777799צילומים

img of