תצפית #397603, יינית בינונית, 26 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

יינית בינונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 בדצמבר 2020
נתאי חיון
ממש בין הבתים
חורבת רמת'ניה
275672\769575


צילומים

img of