תצפית #397605, אירוס הגלבוע, 26 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הגלבוע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 בדצמבר 2020
נתאי חיון
על המצוק
מתלול מבוא חמה
סוסיתא
261354\737272