תצפית #397609, אירוס הסרגל, 25 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הסרגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 בדצמבר 2020
יהונתן רונס
214145\622592


צילומים

img of