תצפית #397610, מרסיה זעירה, 29 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרסיה זעירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 בדצמבר 2020
רון פרומקין
חולי
חולות קיסריה
194609\710808
צילומים

img of