תצפית #397612, מחומש לולייני, 26 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מחומש לולייני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 בדצמבר 2020
צחי פז
ערוץ יבש
227114\545866
צמוד לעץ שיטה


צילומים

img of