תצפית #397615, בוצין אופקי, 2 בינואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוצין אופקי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בינואר 2021
בשמת סגל
גדל בתוך סלעים גדולים בחורש
נחל יגור
הר הכרמל
206788\738106


צילומים

img of