תצפית #397622, אהל הגבישים, 7 בינואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אהל הגבישים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 בינואר 2021
רון פרומקין
חולי
חוף שדות ים
189797\710049צילומים

img of