תצפית #397624, געדה קוצנית, 11 בינואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

געדה קוצנית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 בינואר 2021
סיקו בכור
אדמה אלוביאלית חרסיתית
207649\763410צילומים

img of