תצפית #398012, ורד צידוני, 16 במאי 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורד צידוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 במאי 2019
טל לבנוני
שולי נחל התנינים, גדת נחל מכוסחת באגרסיביות
זכרון יעקב - בקעת הנדיב
196156\715066
כחלק מסקר טבע עירוני - זכרון יעקב, יחידת סקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע

צילומים

img of