תצפית #398017, חוחן קרדני, 18 באפריל 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוחן קרדני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 באפריל 2020
טל לבנוני
שטח עשבוני בשולי השכונה
גבעת כורכר מצפון לבנימינה, מדרום לנחל התנינים
194187\715101צילומים

img of
img of
img of