תצפית #398019, לונאה קוצנית, 5 בדצמבר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לונאה קוצנית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 בדצמבר 2020
טל לבנוני
ערוץ נחל
נחל רחם, מעט מצפון לגבי רחם
מסיב אילת
192141\397394


צילומים

img of
img of