תצפית #398025, אירוס טוביה, 21 בינואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס טוביה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בינואר 2021
צחי פז
סלעי
כיס סלע - מעל הערוץ
מצוק הצינים
186684\532866צילומים

img of