תצפית #398029, לפופית החיצים, 22 באוקטובר 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לפופית החיצים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 באוקטובר 2020
טל לבנוני
שטח ביצתי על גבול דרך עפר ובריכות דגים
שולי שמורת טבע ביצת נחל דליה
192490\720600צילומים

img of
img of
img of