תצפית #398030, אכסף מבריק, 2 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אכסף מבריק
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בפברואר 2021
יעל אורגד
בתה
כרמל, רקית
הר הכרמל
201282\735503
פריחה מעטה יחסית לשנים קודמות, היובש משפיע.
צילומים

img of