תצפית #398032, בן-חצב החורש, 2 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בן-חצב החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בפברואר 2021
יעל אורגד
סלעים ונחל
עין אלון
הר הכרמל
202400\736916
צילומים

img of