תצפית #398035, אירוס הביצות, 5 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 בפברואר 2021
אורי אלמוג גבאי
בתה עשבונית
נחל סנין
209968\727193
לאורך נחל סנין ישנם מספר מקבצים

צילומים

img of
img of