תצפית #398037, מנתור ערבי, 2 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מנתור ערבי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בפברואר 2021
אורי פרגמן-ספיר
ערוץ
כביש הערבה ליד תמנע
200523\406797
צילומים

img of