תצפית #398038, נטופית המדבר, 3 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נטופית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 בפברואר 2021
אורי פרגמן-ספיר
ערוץ
צפ' למישר סעיפים
מסיב אילת
187027\405169

צילומים

img of