תצפית #398039, כריך נמוך, 6 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כריך נמוך
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 בפברואר 2021
רון פרומקין
יער אורן דליל
מבשרת ציון
213388\634187צילומים

img of
img of