תצפית #398063, אירוס הביצות, 8 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 בפברואר 2021
איתי ספיר
לח
נחל השופט
210054\727188
צילומים

img of