תצפית #398064, אירוס הביצות, 10 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 בפברואר 2021
איתי ספיר
מישורי בזלת
מאגר רוויה
272135\752196
שטחי מרעה מדרום מזרח למאגר רוויה.צילומים

img of