תצפית #398065, קורידלית הסלעים, 9 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קורידלית הסלעים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 בפברואר 2021
צחי פז
יער מוצל
יער אודם
יער מסעדה
270145\788348צילומים

img of