תצפית #398068, מקור-חסידה תמים, 9 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מקור-חסידה תמים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 בפברואר 2021
יעל אורגד
חולות
דרומית לשכונת עין הים, חדרה
פארק השרון
189036\703360
מעט יחסית לשנים קודמות.

צילומים

img of