תצפית #398069, אירוס הארגמן, 9 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הארגמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 בפברואר 2021
יעל אורגד
גבעה חולית
גבעת האיריסים חוף גדור
פארק השרון
188898\703786
פריחה דלה יחסית לשנים קודמות.