תצפית #398070, אזוביון דגול, 9 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אזוביון דגול
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 בפברואר 2021
יעל אורגד
שמורת הדסים
הדסים
188843\687844
צילומים

img of