תצפית #398074, אזוביון דגול, 16 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה בגינון מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אזוביון דגול
דיווח נוכחות
אוכלוסיה בגינון
16 בפברואר 2021
נעמה פרידמן
גינת בר קהילתית
גינת בר קהילתית רמת אביב
181153\669254
צילומים

img of