תצפית #398076, אירוס הביצות, 12 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בפברואר 2021
נעמה פרידמן
ביצה
אחו נוב
אירוס ביצות נב
274740\748965צילומים

img of