תצפית #398078, כריך נמוך, 20 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כריך נמוך
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בפברואר 2021
רון פרומקין
יער אורן דליל
מבשרת ציון
213360\634787צילומים

img of