תצפית #398079, רומוליאה זעירה, 21 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

רומוליאה זעירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 בפברואר 2021
צחי פז
סלעי
לצד הדרך מדרום
225752\649435צילומים

img of