תצפית #398080, אירוס הביצות, 22 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 בפברואר 2021
איתי ספיר
אחו לח
מאגר רוויה
272195\752132
מדרום מערב למאגר, אחו ביצתי בין הדרך לבית הכנסת העתיק.
צילומים

img of