תצפית #398082, געדה קיפחת, 16 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

געדה קיפחת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 בפברואר 2021
אייל שי
בתה
206502\723557צילומים

img of