תצפית #398084, סחלב מצויר, 25 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סחלב מצויר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 בפברואר 2021
David Kotter
חורש אורן ואלת מסטיק
הר תורען
235192\744751צילומים

img of