תצפית #398086, טופח כדורי, 26 בפברואר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח כדורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 בפברואר 2021
יהונתן רונס
מעזבה שאריות של בתה
על יד בית הכנסת המרכזי
199947\624460


צילומים

img of