תצפית #398701, שום שחור, 1 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום שחור
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 2021
רננה לביא
שטח מרעה
טיילת נוב אבני איתן
272498\748631
צילומים

img of