תצפית #398711, אספסת כדורית, 1 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אספסת כדורית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 2021
יהונתן רונס
בתה
עמק המכמתת // בה ד 3
225948\675124


צילומים

img of