תצפית #398718, דו-פרית מכרבלת, 1 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דו-פרית מכרבלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
שדה בור
שדות רימונים
231301\649061צילומים

img of