תצפית #398719, אירוס הסרגל, 1 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הסרגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
בתה
שדות עין עליה
226043\649185
צילומים

img of