תצפית #398721, רומוליאה זעירה, 1 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

רומוליאה זעירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
כתם חווארי רדוד - בתה
ליד עפרה
225754\649440
צילומים

img of