תצפית #398722, דו-כנף ריחנית, 1 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דו-כנף ריחנית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
בתה
שולי עמונה
225957\650558צילומים

img of